Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

midnightlover
midnightlover
midnightlover
midnightlover
midnightlover
midnightlover
5520 e53f
Sztuczne fiolki
midnightlover
5429 1aaf 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes vialaluna laluna
midnightlover
6633 aeb2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna
midnightlover
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
midnightlover
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna
midnightlover
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
9328 e502

Sneezing

midnightlover
0400 161d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutoflove outoflove
midnightlover
3067 2048 500
midnightlover
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoutoflove outoflove
midnightlover
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaoutoflove outoflove
Remember, for everything you have lost, you have gained something else. Without the dark, you would never see the stars.
Anonymous  
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
midnightlover
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl