Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

midnightlover
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
Reposted fromnaturalginger naturalginger
midnightlover
1249 210c
Reposted fromdoktoragon doktoragon viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
midnightlover
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
midnightlover

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
midnightlover
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
1355 37f5 500
midnightlover
midnightlover
9135 112d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagitana gitana
7363 bbdf 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagitana gitana
midnightlover
1455 b874
Reposted fromoutline outline viaoutoflove outoflove
midnightlover
3559 e583
Reposted fromusual usual viagitana gitana
midnightlover
5594 2b2b
Reposted fromIllara Illara viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
1067 a4b4 500
midnightlover
midnightlover
– Masz czasem uczucie, że nic Ci się nie zdarzy? – Tak. I nic się nie zdarza, co z tego?
— The Sopranos (S01E08)
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viaoutoflove outoflove
midnightlover
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
midnightlover
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaoutoflove outoflove
midnightlover
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
midnightlover

wiesz
to jest tak
wszyscy mają jakieś oczekiwania
ja
czekam na coś
co nigdy się nie wydarzy
czekam na kogoś
kto nigdy się nie pojawi
a inni
oczekują ode mnie
że przestanę czekać

— Maria Goniewicz - Nieścisłości

Reposted fromrossigur rossigur viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl