Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

midnightlover
0201 893b
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialaluna laluna
midnightlover
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
midnightlover
midnightlover
8775 59d2 500

hardyness:

Beauty and the beast cast → Emma Watson about filming the sequence of “Be our guest”:

In this scene, it was literally me sitting at an empty table seven days just looking at nothing it was the most boring thing I’ve ever had. 

Reposted fromvronk vronk viaoutoflove outoflove
midnightlover
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...
midnightlover
5457 b291
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
midnightlover
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaoutoflove outoflove
midnightlover
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viagitana gitana
midnightlover
midnightlover
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagitana gitana
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viagdziejestola gdziejestola

June 21 2017

midnightlover
zachciało mi się innych dziewczyn, takich jak na filmie lub w knidze "Pan Wołodyjowski". Żeby nie wyskakiwały z majtek na gwizd, po jednym tańcu czy kieliszku, i żeby się wstydziły, kurwa mać, tak jak Ania z Zielonego Wzgórza i ta Oleńka, co ją Kmicic zarwał, ale wytentegować z marszu nie mógł. Wiedziałem, że jeśli są takie są w knigach, to muszą być i w życiu, tylko nie umiałem trafić i to mnie gnębiło.”
— Waldemar Łysiak (z książki Dobry)
Reposted fromblackkat blackkat viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
midnightlover
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viagitana gitana
midnightlover
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagitana gitana
midnightlover
midnightlover
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl