Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

midnightlover
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSilentForest SilentForest
6637 9dc8 500
midnightlover
3765 e0de
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola

June 25 2017

midnightlover
5697 7792
Reposted fromoutoflove outoflove
midnightlover
5758 4948
Reposted fromoutoflove outoflove
midnightlover
midnightlover
5828 c163 500
Reposted fromoutoflove outoflove
midnightlover
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaluna laluna
midnightlover
3996 4397
Reposted fromteijakool teijakool viagitana gitana
midnightlover
Reposted fromFenette Fenette viagitana gitana
midnightlover
0906 2027 500
mam lat 25
midnightlover
4405 7bf2
midnightlover
4532 9be0
Gałczyński
midnightlover
Byłam bez życia i jakaś taka ospała. Nie panowałam nad sytuacją.
midnightlover
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
midnightlover
6970 40b3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
midnightlover
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
midnightlover
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaretro-girl retro-girl
4319 20ea 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl