Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

midnightlover
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viahope24 hope24
midnightlover
midnightlover
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadifferent different
midnightlover
midnightlover
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viabezimienna23 bezimienna23
midnightlover
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaseeyousoon seeyousoon
midnightlover
4328 0933
Reposted frompunisher punisher viacoolstorybro23 coolstorybro23
midnightlover
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
midnightlover
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
midnightlover
7337 13f1 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
5480 10bf

law-of-attraction-central:

If you live in the past you live with regret, one of the most negative feelings that a human being can experience. If you observe others and compare yourself in any negative way you are again connecting with the negative. Look for positivity, no matter how small every day and you can only get better!

midnightlover
0224 eb3e 500
Reposted fromLotta12 Lotta12 vianiskowo niskowo
midnightlover
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice vianiedonaprawienia niedonaprawienia
midnightlover
1773 0edc 500
Reposted fromwhoknows whoknows viacoolstorybro23 coolstorybro23
midnightlover
5294 7992 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahysterie hysterie
midnightlover
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viaRekrut-K Rekrut-K
midnightlover
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
midnightlover
1231 770b
Reposted fromMuppet Muppet viacoolstorybro23 coolstorybro23
midnightlover
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl