Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

midnightlover
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
midnightlover
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viamslexi mslexi
midnightlover
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
midnightlover
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianaturalginger naturalginger
midnightlover
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
midnightlover
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile vianaturalginger naturalginger
midnightlover
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viagitana gitana
midnightlover

March 24 2017

midnightlover
2864 451b 500
Manchester City Hall, England
Reposted fromidylla idylla vialodziakslodziak lodziakslodziak
midnightlover
1275 e97f
Reposted fromdailylife dailylife vialady-fraser lady-fraser
midnightlover
Jeśli przeznaczone jest nam być razem - będziemy razem. Jeśli w przyszłości mamy być prawdziwymi przyjaciółmi - będziemy przyjaciółmi. Jeśli mielibyśmy się więcej nie spotkać i nie porozmawiać - nie dojdzie do tego. Bezczynnością jednak pogrążymy się w domysłach. A dzięki działaniu... A dzięki działaniu będziemy mieli wytłumaczenie, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viagonnabebetter gonnabebetter
midnightlover
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viagoszko goszko
midnightlover
7876 1a47
Reposted frompierdolony pierdolony viagaabu gaabu
midnightlover
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
midnightlover
6567 3031 500
0559 4d03
Reposted fromallyofrp allyofrp viaselsey selsey
midnightlover
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl